filmowa cafe kijow.centrum Przejdź do Klub OFF. Kijów kijow.centrum
11

Gorąca czekolada

        Gorąca czekolada JULIUS MEINL przygotowywana jest codziennie przez naszych wspniałych pracowników. Znają oni recepturę...
Zobacz więcej

A A A

Wydarzenia

STOPKLATKA rozdaje w KIJÓW.CENTRUM

1378887695146986132_scal.jpg

Drodzy Widzowie! Mamy dla Was fajną promocję! Do każdego biletu kupionego w Kijów.Centrum rozdajemy płyty DVD
Co trzeba zrobić?
1. Kup bilet na dowolny seans w KIJÓW.CENTRUM (dawne kino Kijów) lub OFF.KIJÓW klubie
2. Pokaż kasjerowi na swoim telefonie/smartfonie/tablecie, że lubisz profil Stopklatka.pl - Internetowy Serwis Filmowy na fb (jeśli jeszcze nie lubisz- możesz polubić przy kasie, bo mamy dla Was darmowe wi-fi)
3. Odbierz płytę DVD i już możesz iść oglądać film w naszym kinie!
Tak nie wiele trzeba, a płytkę z filmami można mieć!  Promocja ruszyła, więc zapraszamy Was do kina!
*regulamin promocji dostępny w kasie Kina Kijów.Centrum na życzenia widza.

 


 

REGULAMIN PROMOCJI

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „STOPKLATKA rozdaje” zwanej dalej „Promocją”, jest Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 61, kod pocztowy 02-595, NIP: 851-26-64-658, REGON: 811994790, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000332145, zwana dalej „Stopklatką“.
2. Promocja jest organizowana za zgodą i w porozumieniu z kino Kijów.Centrum z siedzibą w Warszawie adres: 30-101 Kraków aleja Krasińskiego 34.
3. Promocja trwa od dnia 01.06.2013 do wyczerpania zapasów prezentów przewidzianych do wydania w Promocji, zgodnie z pkt III.3. Regulaminu.
4. Miejscem realizacji promocji jest kino Kijów.Centrum mieszczące się przy al. Krasińskiego 34 w Krakowie zwane dalej „Kinem“.
5. Udział w Promocji jest dobrowolny.
6. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
II. Uczestnictwo w promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne – dokonujące czynności prawnych wskazanych w ust. 2 poniżej jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
2. W celu uczestnictwa w Promocji, Uczestnik powinien kolejno:
a) posiadać lub założyć konto w serwisie Facebook (www.facebook.com),
b) posiadać lub zadeklarować status „fana” profilu Stopklatki w serwisie Facebook i utrzymać powyższy status przez cały okres trwania Promocji.
c) dokonać zakupu co najmniej jednego biletu (spełniającego wymagania określone w ust. 3 poniżej) w Kinie w okresie trwania Promocji, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
d) okazać kasjerowi podczas zakupu biletu ekran urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet, laptop) przedstawiający stronę internetową z aktualnym profilem Uczestnika w serwisie „Facebook”, świadczącą o tym, że Uczestnik jest fanem profilu „Stopklatki” w serwisie „Facebook” (nie będą honorowane zdjęcia strony profilu, tzw. zrzuty ekranu i inne formy przedstawienia strony profilu, których aktualność nie będzie możliwa do zweryfikowania w kasie Kina)
3. W Promocji będzie uwzględniany zakup wszystkich rodzajów biletów, normalnych oraz ulgowych na seanse repertuarowe.

III. Zasady promocji
1. Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt II.2. Regulaminu otrzyma prezent w postaci zestawu 2 płyt DVD z filmami. Informacja o tytułach filmów znajdujących się na płytach DVD dostępna jest u organizatora Promocji. Wartość jednostkowa prezentu nie przekracza 200 złotych brutto.
2. Prezent zostanie wydany w imieniu Organizatora przez kasjera Kina, bezpośrednio po  zakupie biletu.
3. Jednemu Uczestnikowi przysługuje jeden PREZENT (jeden zestaw filmów), niezależnie od ilości zakupionych biletów w Kinie w okresie trwania Promocji.
4. Promocja trwa do momentu wyczerpania się puli Prezentów przewidzianych do wydania w Promocji. Informacja o liczbie dostępnych Prezentów oraz informacja o wyczerpaniu się ich puli dostępna jest w kasach KINA.
IV. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać pisemnie na adres Stopklatka SA., ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa lub e-mailem na adres: serwis@stopklatka.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika promocji, adres do korespondencji i  opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Stopklatkę.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres, z którego reklamacja została nadesłana.
V. Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej stopklatka.pl pod adresem http://www.kijow.pl oraz w formie papierowej w kasach kina Kijów.Centrum.
2. Stopklatka zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że będą w takim wypadku honorowane prawa nabyte przez Uczestników.

Przydatne linki: